Osinkojen verotuksesta


Työministeri Sinnemäki kohautti Suomen yrittäjäpiirejä ja herätti keskustelua myös Vihreissä ilmoittamalla Vihreiden kannattavan pörssiin listautumattomien yritysten osinkojen pistämistä verolle. Aikaisemmin Vihreissä on ollut puhetta yrittäjyyden kannustamisesta ja tämä lausunto tuntui pudottavan kokonaan pois pohjan edellisiltä puheilta.

Kyllähän se niin on, että julkisuuteen olisi kannattanut mennä vähän monipuolisemmalla viestillä. Sitä tulikin pian Ville Niinistön lausunnossa, johon linkki otsikossa.
Yrittäjyyden kehittämisessä on se ongelma, että yrittäjyys nähdään toisaalta riskejä ottavana suurten voittojen tavoitteluna, karrikoidusti häikäilemättömänä bisneksen tekona ja toisaalta taas yrittäjyys on joskus pakonkin edessä tapahtuvaa itsensä työllistämistä ja omaehtoista työasioiden järjestämistä. Puhutaan yrittäjäriskistä.
Nykyinen tilanne kohtele yrittäjiä ensimmäisen kategorian mukaan: riski on suuri (heikko sosiaaliturva, rahoitusjärjestelmä perustuu yrittäjäriskiin) ja toisaalta voitontekoa palkitaan. Yrittäjyys on siis houkuttelevaa, jos sinulla on ylimääräistä rahaa ja haluat sijoittaa sitä tuottavasti eli rikastua.
Nykyisessä työelämässä olisi kuitenkin enemmän tilausta toisen vaihtoehdon yrittäjyydelle. Sellaiselle yrittäjyydelle, jossa et heti joudu huomattavasti heikompaan asemaan sosiaaliturvan kannalta kuin vaikkapa oma (ehkä se ainut) työntekijäsi. Toisaalta ei myöskään tarvita tämän osinkoverovapauden kaltaisia kannustin-houkutuksia. Turvatumpi, mutta myös ehkä vähemmän rikastumisen mahdollisuuksia tarjoava, riskittömämpi yrittäjyys aktivoi ihmisiä omaehtoiseen työllistymiseen ja rakentaa työelämää, joka muodostuu itsestään vastuun ottavista, aktiivisista ja keskenään verkottuneista pienyrittäjistä. Olen valmis yrittäjänä maksamaan enemmän veroja, jos vastineeksi yrittämisen riskit vähenevät. Uskon, että tällaisella politiikalla saadaan enemmän vastuuntuntoista, innovatiivista ja työllisyyttä parantavaa yritystoimintaa.

Vastaa