Vallisaari-kilpailu

Olin mukana monialaisessa työryhmässä, joka voitti ehdotuksellaan Precious Vallisaari jaetun ensimmäisen palkinnon Puhdas Vallisaari innovaatiokilpailussa. Helsingin kaupungin yhdessä Metsähallituksen kanssa järjestämän kilpailun tulokset julkistettiin 1.9.2016 Helsingin Allas Sea Poolilla. Mukana tekijöinä olivat  Nomaji maisema-arkkitehdit, Studio Puisto ja Sweco.
Puhdas Vallisaari -innovaatiokilpailun tavoitteena oli kehittää Vallisaarta ja Kuninkaansaarta matkailukohteena, jossa yhdistyvät tulevaisuuden kaupunkisuunnittelu ja teknologia sekä historiallisten kerrostumien ja luonnon kunnioittaminen. Kilpailussa etsittiin muun muassa puhtaita ratkaisuja vesihuollon, energiantuotannon ja jätehuollon järjestämiseen saarella.

Ehdotuksemme lähtökohtana oli tutkia laajasti erilaisia materiaalin ja energian virtoja saarilla. Saarten toimintojen ja yritysmallien tarkastelun kautta löysimme sellaisia pisteitä, joissa nämä virrat kohtaavat ja ne voidaan tuoda kiinnostavalla tavalla osaksi saariympäristöä ja kävijän kokemusta. Tuomaristo luonnehtii Precious Vallisaari -ehdotusta laaja-alaiseksi ja perusteellisesti tutkituksi ehdotukseksi.

Itse osallistuin materiaali- ja energiavirtojen analyysiin sekä konseptien ideointiin. Työskentely kilpailutiimissä oli innostavaa ja antoisaa!