Lilludden

Inkoon kirkonkylän tuntumassa sijaitsevalle ulkoilualueelle ehdotus, jolla alue saadaan paremmin kuntalaisten käyttöön ja luontoarvot säilytettyä ja esille. Ehdotus esiteltiin kunnassa keväällä 2017. Palautteessa kiiteltiin hyvää kokonaisnäkemystä, jossa luontoarvot säilyvät hyvin, laiduneläimet ovat mukana, lapset huomioidaan luonnonmukaisella leikkipaikalla ja liikuntarajoitteiset on otettu huomioon. Myös idea paikallisen puusepän paikallisista materiaaleista toteuttamista levähdyspenkeistä tarkkaan mietityissä paikoissa oli kiinnostava.

Tehty parityöskentelynä yhdessä Nora Häggqvistin kanssa. Tehty Qgis-, SketchUp- ja Vektorworks-ohjelmilla.

Lilludden planssi

LilluddenText