Tasa-arvotyön organisoimisesta Espoossa

Uusi valtuustokausi on hyvässä vauhdissa ja jatkan tasa-arvotoimikunnan puheenjohtajana. Vuoden mittaan uuden toimikuntamme työskentely on lähtenyt vauhtiin. Jäsenistö on jonkin verran vaihtunut, mutta toimikunnan työskentelyä pyrimme nyt terävöittämään ja selkeyttämään. Edellinen toimikuntahan laittoi toimintakertomukseen hyvin kriittistäkin palautetta toimikunnan työskentelyn vaikeudesta ilman päätäntävaltaa ja selkeää toimintatapaa.

Itse koen, että TASE-projektinkin ryhdittämän toiminnallisen tasa-arvon tuominen kaupungin työskentelyyn ja päätöksentekoon luo myös uudet raamit tasa-arvotoimikunnalle. Kaupungin organisaatiossa on lähdetty organisaatiouudistuksen jälkeen reippaasti juurruttaman tasa-arvotyötä palvelujen tarjontaan ja päätöksenteon valmistelutyöhön. Toki sellainen ajattelutavan muutos, kuin tasa-arvotarkastelun huomioiminen kaupungin tarjoamien palvelujen kehittämisessä, vaatii pitkäjänteistä työtä Espoon kaupungin kaltaisessa isossa organisaatiossa.

Liikkelle on lähdetty mielestäni järkevällä tavalla. Eri toimialojen virkamiehistä on koottu tasa-arvoverkosto, joka on työstänyt tasa-arvosuunnitelmaa. Lähtökohtana suunnitelman teolle on ollut kartoittaa nykytilanne ja ne toiminnot, jotka jo tukevat suunnitelman tavoitteen mukaista sitoutumista Eurooppalaisen tasa-arvokirjan vaatimuksiin. Allekirjoittaessaan Eurooppalaisen miesten ja naisten tasa-arvon peruskirjan kaupunkimme sitoutui tasa-arvon toteuttamiseen paikallishallinnossa ja päätöksessään nosti sieltä esiin erityisesti  seuraavat kohdat:

– 4. artikla Julkinen sitoutuminen tasa-arvoon

– 9. artikla Sukupuoliarviointi

– 22. artikla Sukupuoleen perustuva väkivalta

Näitä kohtia kukin toimala on työstänyt kartoittaen nykytilan, asettaen tavoitetilan ja kirjaten ylös toimenpiteitä, joilla tähän päästään sekä  vastuunjakoa tehden.

Tasa-arvotoimikunta päätti, että jäsenistö käy esittelemässä asiaa kussakin valtuustoryhmässä ja jakaa valtuutetuille ja muille puolueensa kuntapäättäjille TASE-projektissa tuotetun Tasa-arvon käsikirjan kuntapäättäjälle. Olemme myös keräämässä yhteystietolistaa niistä luottamushenkilöistä, jotka ovat kiinnostuneita erityisesti osallistumaan tasa-arvotyön kehittämiseen.  Potkua tähän asiaan saadaan, kun luodaan poliittinen paine todella tarttua asioihin eikä vain muisteta mainita tasa-arvoa juhlapuheissa.

Toimikunta päätti syksyn ensimmäisessä kokouksessaa tällä viikolla pitää seuraavassa kokouksessaan työpajan, jossa haetaan ne tavat, joilla toimikunta hyödyntää suunnitelmaa omassa työskentelyssään.

Linkki kuntapäättäjän käsikirjaan (också på svenska): http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=2845

Linkki peruskirjaan (också på svenska): http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=302