Menestyvät maahanmuuttajanaiset -kiertue Espoossa

Espoon Vihreät Naiset järjesti viime tiistaina lämminhenkisen ja viihtyisän keskustelutilaisuuden Entressen kirjaston Sinisessä huoneessa. Aiheena oli Menestyvät maahanmuuttajanaiset- menestys alkaa arjesta. Vieraanamme oli joukko maahanmuuttajataustaisia naisia, jotka kertoivat elämästään Suomessa. Yksi toimi koulunkäyntiavustajana ja haaveli jatkokoulutuksesta, toinen oli opiskellut ammattitutkinnon pienen vauvan kanssa käyden samalla iltaisin töissä. Ystävykset Asiasta ja Afrikasta kannustivat toisiaan yrittäjinä.  Me suomalaiset kuuntelimme näiden naisten tarinoita hämmästyneinä ja täynnä kunnioitusta siitä sitkeydestä  ja niistä elämäntaidoista, joilla nämä naiset olivat päässeet eteenpäin elämässään.

Espoon vieraskielisten osuus on kaksinkertaistunut vuosikymmenessä nejästä prosentista kahdeksaan prosenttiin. Suuryhtiömme houkuttelevat yhä enemmän osaavaa työvoimaa muista maista ja ennusteena onkin, että vuonna 2030 vieraskielisten osuus on jo viisitoista prosenttia.

Sen sijaan, että alkaisimme pelätä maahanmuuttajien tuomia ongelmia, voimme nähdä monikulttuurisuuden mahtavana voimavarana! Myös Espoon monikulttuurisuusohjelmassa on osuvasti huomattu että ”monikulttuurisuus on maailman kilpailukykyisimpien alueiden menestyksen keskeinen osatekijä”. Sehän tiedetään jo yritysmaailmassakin, että sopivalla tavalla yhteensaatettuna moninaisuus synnyttää ennen näkemätöntä ideoiden ja toimintatapojen rikkautta, auttaa näkemään asioita uudessa valossa ja vie eteenpäin innovatiivisella tavalla.

Vaalikaamme siis täällä Espoossa monikulttuurisuutta ja antakaamme sille tilaa. Ihmiset erilaisista kulttuureista rikastuttavat espoolaista arkea ja auttavat Espoota kukoistamaan. Kun kaupungissamme on monikulttuurisuudelle myönteinen ja kannustava ilmapiiri tänne on hyvä asettua asumaan ja täällä viihtyy, kotoutuminen helpottuu ja ongelmia syntyy vähemmän.

Itse suorastaan nautin Espoon keskuksen monikulttuurisesta ilmapiiristä. Jos alan kaivata Pariisin tai Lontoon maailmanmetropolin tunnelmaa, voin käydä aistimassa sitä Entressessä. Jaankin Said Yusufin kanssa haaveen, että saisimme Espoon keskuskeen Helsingin Glorian kaltaisen monikulttuurisuuskeskuksen. Se jos mikä olisi ongelmia ennaltaehkäisevää monikulttuurisuustyötä!

Aito monikulttuurisuus syntyy siellä, missä ihmisten kohtaamiselle ja yhdessä tekemiselle annetaan sopivat puitteet. Monikulttuurisuuskeskuksen perustana on hyödyntää eri etnisten ryhmien omaa intoa ja resursseja kotoutumisessa ja sopeutumisessa uuteen kotimaahan. Tällaisesta keskuksesta muodostuu paikka, jossa kaupungin erilaiset etniset ryhmät mukaan lukien kantaväestö voivat kohdata ja tutustua toisiinsa mukavissa taiteellisissa ja viihteellisissä merkeissä.